Vdělávání trenérů sportovního lezení

Představení systému vzdělávání v rámci ČSL Academy, včetně termínů školení.

Za každým dobrým lezcem stojí dobrý trenér. Ať už je jím on sám, nebo jiná osoba. Proto je pro nás jedním z klíčových prvků koncepce rozvoje českého sportovně lezeckého prostředí kvalitní školení trenérů. Uvědomujeme si, že dobrého trenéra dělají zkušenosti, ale také nikdy nekončící sebevzdělávání.

Tvorbě celé koncepce vzdělávání na půdě Českého sportovního lezení předcházela důkladná analýza současného stavu vzdělávání a kurzů pro trenéry v České republice. Vše jsme diskutovali s mnoha oddílovými trenéry dětí a mládeže, s trenéry dospělých, ale i se samotnými lezci a závodníky. Co jsme v současné nabídce postrádali nejvíce, je kurz zaměřený na práci s dětmi do 14 let v kroužcích a oddílech.  V tomto věku se pokládají základy důležitého zdravého a efektivního pohybu, vytváří se vztah ke sportu, začíná se formovat vnímání sebe a svých myšlenkových pochodů při lezení i objevování svého přirozeného místa při tréninku ve skupině. Umožnit zdravý rozvoj, nebo alespoň co nejméně pokazit, ve všech těchto výše zmíněných aspektech malého svěřence, by mělo být cílem každého trenéra, a teprve na těchto základech je možné rozvíjet specifické tréninkové prostředky a závodní návyky starších svěřenců, potažmo dospělých.
Kromě toho je ale důležité mít i širokou nabídku odborných seminářů a worskhopů, která umožňuje nejen trenérům neustále se udržovat v obraze ohledně aktuálního dění, získávat nové informace a doplňovat si vzdělání o specifické, často i velmi úzce zaměřené oblasti, a to jak v tréninku dětí, tak dospělých.

České sportovní lezení z.s. je držitelem akreditace MŠMT pro vzdělávání trenérů sportovního lezení. Máme vypracován ucelený systém trenérských licencí, který ctí fyzický a psychický potenciál malých lezců dle jejich věku a umožňuje trenérovi rozvíjet celé spektrum schopností a dovedností, jež jsou třeba k zdravému rozvoji dítěte a mladého člověka a následnému tréninku dospělých.

Máme za sebou již dva pilotní běhy školení, ve kterých jsme vyškolili více než 30 trenérů. Ti nám zároveň poskytli kvalitní zpětnou vazbu, jejíž zapracování umožnilo zvýšení úrovně připravovaného školení. V listopadu 2019 otevřeme první kurz Trenérské licence C pro veřejnost, ve kterém se účastníci dozví o zdravém a efektivnímu pohybu na stěně, lezeckých hrách na stěně i mimo stěnu, o základech psychologie a pedagogiky, základech anatomie a základech plánování tréninku. Jde o základy, na kterých je poté možné stavět další úrovně vzdělávání.Pro absolventy trenérského kurzu C nabízíme možnost pokračování vzdělávání systémem víkendových seminářů a workshopů, kdy po složení závěrečných zkoušek obdrží plnohodnotnou B licenci Trenér Sportovního lezení. Připravované semináře budou v případě nenaplnění studenty B licence nabízeny i veřejnosti. Snažili jsme se o co největší kvalitu v osobách lektorů, takže se můžete těšit například na Patxiho Usobiagu, který představí plánování tréninku, o rychlosti bude přednášet Libor Hroza ml., o tréninku lezení na obtížnost Iva Vejmolová a další.  Podrobnosti o B licenci zveřejníme v dohledné době.

Kromě trenérských licencí připravujeme i další semináře v oblastech fyzioterapie, pedagogiky, psychologie a další související témata. Jako první nás čeká v prosinci seminář samotného Adama Ondry!


Nejbližší připravované akce:

Školení C licence - Trenér skupinového lezení
Termín:                     1. - 3.11. a 23. - 24.11.2019
Cena školení:          Oddíl ČSL            4.800,- Kč
                                     Komerční cena  5.800,- Kč
Info a přihlášení na adrese: csltrener@gmail.com

Seminář s Adamem Ondrou na trénink síly a moderní bouldering 
Termín:                     13.-15.12.2019
Cena semináře:    Držitel C (student B)    5.000,- Kč
                                    Oddíl ČSL                         5.300,- Kč
                                    Komerční cena              6.000,- Kč
Info a přihlášení na adrese: csltrener@gmail.com

Aktuální informace o dalších chystaných akcích se budou průběžně objevovat zde na stránkách.Diskuze

Partneři projektů

Copyright © 2020 České Sportovní Lezení. by Media Heroes s.r.o.